საიტის შესახებ Უსაფრთხოება კავშირი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება GETWAB.COM-ზე

იმედი მაქვს, რომ მოგემსახურებათ

ჩვენს სერვერებთან, სერვისებთან, საიტებთან და ნებისმიერ დაკავშირებულ პუბლიკაციებთან ან კონტენტთან წვდომით ან სხვაგვარად ურთიერთქმედებით, თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს, როგორც განახლებულია 2022 წლის 10 ივლისს. თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ GETWAB არის პირადი ვებსაიტი. GETWAB-ზე წვდომით თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ ხართ მინიმუმ 18 წლის ან მეტი. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი გამოიყენოთ GETWAB და ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს პირობები ნებისმიერ დროს ჩვენი შეხედულებისამებრ. თუ გააგრძელებთ GETWAB-ის გამოყენებას, თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ცვლილებები და დაიცვან შეცვლილი პირობები. თქვენ ასევე ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ეთანხმებით ჩვენს ქცევის წესებს.

გამოყენება

თქვენ თანახმა ხართ არ გამოაქვეყნოთ კონტენტი, რომელიც აკრძალულია GETWAB-ის რომელიმე პოლიტიკითა და ზემოთ აღნიშნული ქცევის წესით ("ქცევის წესები"). თქვენ თანახმა ხართ, რომ ბოროტად არ გამოიყენოთ საუბრის პროცესი. თქვენ თანახმა ხართ არ შეაგროვოთ ინფორმაცია GETWAB-ის მომხმარებლების შესახებ და არ ჩაერიოთ GETWAB-ის მუშაობაში. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ GETWAB-ის წვდომა და გამოყენება ჩვენი შეხედულებისამებრ, მაგალითად, დაბლოკვით, გაფილტვრით, სხვა კატეგორიაში გადასვლით, ხელახალი რეიტინგით, წაშლით, გადავადებით, შეჩერებით, რედაქტირებით, გადამოწმებით ან დახურვით. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გვერდი აუაროთ ზემოხსენებულ მოდერაციას და ასევე ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ზომიერებაზე ან მის არარსებობაზე და არაფერი, რასაც ჩვენ ვამბობთ ან ვაკეთებთ, არ უარყოფს ჩვენს უფლებას ზომიერების ან მის არარსებობაზე. ნუ ეცდებით გვერდის ავლით ფუნქციონირებას, რომელიც აკონტროლებს წვდომას ან სხვაგვარად იცავს GETWAB-ს. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ GETWAB არანაირად, რაც არღვევს ან ცვლის ნებისმიერი პირის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ან სხვა უფლებებს, ან არღვევს ნებისმიერ მოქმედ კანონს.

გადახდა

გადახდა არ არის დაბრუნებული მაშინაც კი, თუ ჩვენ გადავწყვეტთ თქვენი სერვისის წაშლას, რედაქტირებას, გამოქვეყნების დროის შეცვლას, ხელახლა წოდებას ან სხვაგვარად ზომიერებას. ჩვენ შეიძლება უარვყოთ Raise Profile სერვისი.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

კანონით დაშვებული სრულად, GETWAB და მისი ოფიცრები არ იძლევიან დაპირებებს, გარანტიებს ან წარმოდგენებს GETWAB-თან დაკავშირებით, მათ შორის საიტის მთლიანობას, სიზუსტეს, ხელმისაწვდომობას, დროულობას, შესაბამისობას, უსაფრთხოებას ან სანდოობას; მიაწოდეთ GETWAB "როგორც არის" და "როგორც შესაძლებელია" საფუძველზე და თქვენ იღებთ GETWAB-ის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს. ჩვენ უარს ვამბობთ ყველა გარანტიაზე, გამოკვეთილ და ნაგულისხმევად, სიზუსტეზე, კომერციულ ვარგისიანობაზე, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობასა და უფლებების დაცვაზე, ისევე როგორც ნებისმიერ გარანტიებზე, რომლებიც ეფუძნება ურთიერთქმედებას, გამოყენებას და ასევე უარს ვიტყვით პასუხისმგებლობაზე თქვენს (ან სხვებისგან) ქმედებებზე, GETWAB-თან დაკავშირებული ქცევა ან უმოქმედობა. GETWAB არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ, ირიბ, შემთხვევით, სპეციალურ, სადამსჯელო და სხვა ზარალზე, მათ შორის მოგების, შემოსავლის, მონაცემების, რეპუტაციის დაკარგვაზე და ა.შ. თქვენ გადაიხადეთ ჩვენთვის საიტის გამოყენებისას.

სხვა

თუ თქვენ არ დადებთ ცალკე წერილობით ან ელექტრონულ შეთანხმებას ჩვენთან, რომელიც პირდაპირ ეხება ამ გამოყენების წესებს, მაშინ ეს გამოყენების პირობები არის ექსკლუზიური და სრული შეთანხმება, რომელიც ანაცვლებს ყველა ადრე არსებულ და მიმდინარე გაგებას, შეთანხმებას, განცხადებას ან გარანტიას, წერილობით ან ზეპირი. ჩვენი ქმედებები ან ქმედების არარსებობა თქვენს ან სხვა პირის მიმართ არ გააუქმებს, ცვლის ან ზღუდავს გამოყენების პირობებს ან მათთან შესაბამისობას. თუ გამოყენების პირობების რომელიმე დებულება შეუსაბამოა, ის უნდა შემოიფარგლოს მინიმუმამდე და დაერთოს ფაქტობრივი დებულებით, რომელიც ყველაზე მჭიდროდ ასახავს მხარეთა ზრახვებს. თუ გგონიათ, რომ კონტენტი არღვევს თქვენს ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებებს, დაგვიკავშირდით.