O stronie Zabezpieczenie Informacja zwrotna

WITAJCIE NA GETAB.COM

NADZIEJA, ŻE MOGĘ SŁUŻYĆ CIEBIE

Uzyskując dostęp lub w inny sposób wchodząc w interakcję z naszymi serwerami, usługami, witrynami i wszelkimi powiązanymi publikacjami lub treściami, zgadzasz się na niniejsze Warunki świadczenia usług w wersji zaktualizowanej 10 lipca 2022 r. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że GETWAB jest prywatną stroną internetową. Uzyskując dostęp do GETWAB, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie masz uprawnień do korzystania z GETWAB i pobierania Aplikacji. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli nadal korzystasz z GETWAB, Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie zmian i przestrzeganie zmienionych warunków. Zgadzasz się również na naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na nasze Zasady zachowania.

POSŁUGIWAĆ SIĘ

Zgadzasz się nie publikować treści zabronionych przez którąkolwiek z zasad i zasad postępowania GETWAB wymienionych powyżej („Zasady zachowania"). Zgadzasz się nie nadużywać procesu rozmowy. Zgadzasz się nie gromadzić informacji o użytkownikach GETWAB i nie ingerować w pracę GETWAB. Zgadzasz się, że możemy kontrolować dostęp i korzystanie z GETWAB według naszego wyłącznego uznania, na przykład poprzez blokowanie, filtrowanie, przechodzenie do innej kategorii, zmianę rankingu, usuwanie, odkładanie, wstrzymywanie, edycję, weryfikację lub zamknięcie Twojego konta. Zgadzasz się nie obchodzić powyższej moderacji, a także zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za moderację lub jej brak, a nic, co mówimy lub robimy, nie neguje naszego prawa do moderacji lub jej braku. Nie próbuj pomijać funkcji, które kontrolują dostęp lub w inny sposób chronią GETWAB. Zgadzasz się nie korzystać z GETWAB w jakikolwiek sposób, który narusza lub modyfikuje prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub narusza obowiązujące prawo.

ZAPŁATA

Płatność nie podlega zwrotowi, nawet jeśli zdecydujemy się usunąć Twoją usługę, edytować, zmienić czas publikacji, zmienić rangę lub w inny sposób moderować. Możemy odmówić Ci usługi Podnieś profil.

ZASTRZEŻENIE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo GETWAB i jej pracownicy nie składają żadnych obietnic, gwarancji ani oświadczeń dotyczących GETWAB, w tym integralności strony, dokładności, dostępności, terminowości, przydatności, bezpieczeństwa lub niezawodności; udostępniać GETWAB na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK TO MOŻLIWE”, a Ty ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z GETWAB. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, dotyczących dokładności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i przestrzegania praw, a także wszelkich gwarancji opartych na interakcji, użytkowaniu, a także zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za Twoje (lub od innych) działania, zachowanie lub zaniechania związane z GETWAB. GETWAB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne i inne szkody, w tym utratę zysków, dochodów, danych, reputacji itp., związane z korzystaniem z GETWAB i w żadnym wypadku taka odpowiedzialność nie może przekroczyć kwoty zapłaciłeś nam podczas korzystania z witryny.

INNY

O ile nie zawarłeś z nami oddzielnej pisemnej lub elektronicznej umowy, która wyraźnie odnosi się do niniejszych Warunków użytkowania, wówczas niniejsze Warunki użytkowania są wyłączną i kompletną umową, która zastępuje wszystkie wcześniej istniejące i aktualne porozumienia, umowy, oświadczenia lub gwarancje, pisemne lub ustnie. Nasze działania lub brak działań przeciwko Tobie lub innej osobie nie anulują, nie zmieniają ani nie ograniczają Warunków korzystania ani naszej zdolności do ich przestrzegania. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest niewykonalne, należy je ograniczyć do minimum i uzupełnić faktycznym postanowieniem, które jak najwierniej odzwierciedla intencje stron. Jeśli masz uzasadnione przekonanie, że treść narusza Twoje prawa własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.