เกี่ยวกับเว็บไซต์ ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อพบใครก็ตาม

เมื่อพบใครเป็นครั้งแรก โปรดอย่าลืม:

  • ✅ ยืนในที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ ธนาคาร หรือห้างสรรพสินค้า
  • ✅ อย่าพบกันในที่เปลี่ยวหรือเชิญคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของคุณ
  • ✅ ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อซื้อ/ขายของมีค่า
  • ✅ บอกเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน
  • ✅ นำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย หากมี
  • ✅ พิจารณามีเพื่อนไปกับคุณ
  • ✅ เชื่อสัญชาตญาณของคุณโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกอาย

ข้อควรระวังง่ายๆ เหล่านี้จะช่วยให้ GETWAB ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน