ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਵਾਪਸ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਨਪਛਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਨਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੋ।

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

 • 💡 ਬਾਹਰ: ਪਾਰਕ, ਚੌਕ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
 • 💡 ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਕ੍ਰੀਆ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
 • 💡 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕੰਮ: ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਹਪਾਠੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • 💡 ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾਕ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • 💡 ਥੀਏਟਰ, ਸਿਨੇਮਾ, ਅਜਿਓਜਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਆਪਣੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋੜੀ ਲੱਭੋ।
 • 💡 ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ।
 • 💡 ਜਿਮ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤਯ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਖੇਡ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
 • 💡 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ: ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਤੀਕਰ ਕਰੋ।
 • 💡 ਖਾਸ ਡੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਕਤ ਕਰੋ।
 • 💡 ਵਿਆਹ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • 💡 ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਲੱਬ: ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਲੱਬ ਜੁੜੋ।
 • 💡 ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ: ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • 💡 ਆਨਲਾਈਨ: ਸੰਭਾਵਤ ਜੋੜੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਸੰਭਾਵਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ

ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏਅੁਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ।

ਅੰਕੜੇ: ਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਧਿਕਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 27% ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ) ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ 18% ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ 12% ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 8% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ: ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ?

ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ: ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ?

ਗੰਭੀਰ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਦਿੱਖਾਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੂਲਯਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਿਫਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਜਾਂ ਆਂਤਰਮੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਸ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਾਚੀਲੀਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਰ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰੀ ਜੁੜਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਸੰਦੀਦਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਲਕਸ਼ਯ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਿਆਰ-ਕੀਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਡੇਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਾਨਵਾਂ ਜੋੜੀ ਖੋਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ GETWAB ਦੀ ਮੁਫਤ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ। "ਸਾਈਨ ਅਪ" 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। GETWAB 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਨੰਦ ਕਰੋ! ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ GETWAB ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ!

ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ, GETWAB ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ!